Όνομα Χρήστη:
Κωδικός Πρόσβασης:
Server:

Η Εταιρεία

 

GameSpree GmbH & Co. KG
Glogauer Strasse 6
10999 Berlin
Γερμανία

T. +49 (0)30 300-137-100 (όχι τεχνική υποστήριξη)
F. +49 (0)30 300-137-111
E. imprint[at]gamespree.com

Κεντρο Υποστήριξης: support[at]war2glory.co.uk
 
 
Στοιχεία εταιρίας:

GameSpree GmbH & Co. KG
Glogauer Strasse 6
10999 Berlin
Γερμανία

CEO: Jochen Hollweg, Matthias Riesterer
Court of registry: Amtsgericht Charlottenburg
Trade register number: HRA: 48087 B
VAT number: DE287753616
 
H Gamespree GmbH & Co. KG καταβάλει κάθε προσπάθεια να ελέγξει το περιεχόμενο στις ιστοσελίδες της αλλά δεν είναι υπεύθυνη για πληροφορίες που παρέχονται από εξωτερικούς συνδέσμους. Οι ιδιοκτήτες αυτών των ιστοσελίδων είναι οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο τους.Copyright © Gamespree GmbH & Co. KG